Winkelwagen is leeg 0 € 0,00

Uw winkelwagen bevat geen artikelen.

Algemene voorwaarden, 12/02/2016 Overzicht van zakelijke voorwaarden.


1. Interpretatie

In deze Voorwaarden, hebben de volgende woorden en uitdrukkingen de volgende betekenis:
1.1 "Koper": de persoon of onderneming die goederen koopt van de vennootschap;
1.2 "De Onderneming" betekent "eglobalcentral", "eGlobal Central bedrijf" en "eglobalcentral.nl", die uitwisselbaar in dit document kan zijn. Ze betekenen allemaal eGlobal Central;
1.3 "Contract" betekent het contract tussen de vennootschap en de koper, die wordt geacht deze voorwaarden op te nemen;
1.4 "Goederen": alle goederen zijn overeengekomenin een contractvorm door de Vennootschap te leverenaan de koper;
1.5 "Plaats van Levering": de plaats waar de goederen zullen worden afgeleverd. In deze voorwaarden, een verwijzing naar een wet of wettelijke bepaling worden opgevat als een verwijzing naar die wet of wettelijke bepaling zoals gewijzigd, bewerkt, nagespeeld of vervangt van tijd tot tijd .

 

2. Privacy

2.1. Lees ons Privacybeleid, waaraan ook uw bezoek aan eglobalcentral.nl is onderworpen, om onze praktijken te begrijpen.
 

3. Elektronische Communicatie

3.1 Bij een bezoek of emails versturen aan eglobalcentral.nl, communiceert u elektronisch met eGlobal Central. U stemt in om de communicatie elektronisch te ontvangen van eGlobal Central. eGlobal Central zal met u communiceren via email of door het plaatsen van berichten op deze website. U gaat akkoord met alle voorwaarden, afspraken, mededelingen, bekendmakingen en overige communicatie die wij u elektronisch aanbieden.

4. Auteursrecht en Databankenrecht

4.1 Alle inhoud op de website zoals tekst, afbeeldingen, logo's, pictogrammen, audioclips, digitale downloads, data compilaties en software, zijn eigendom van eGlobal Central vennootschap of de inhoud van de leveranciers. De samenstelling van alle inhoud op deze website is het exclusieve eigendom van eGlobal Central. Alle software op deze website is eigendom van bedrijf eGlobal Central.


4.2 U mag deze website niet gebruiken voor het systematish extraheren en/of hergebruiken van enig deel van (de inhoud van) diensten, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemmingvan eGlobal Central vennootschap. In het bijzonder, u kan geen gebruik maken van data mining, robots of op soortgelijke wijze verzamelen van gegevens en/of extractie tools uit te pakken (of één of vele malen) voor hergebruik van aanzienlijke delen van deze website, zonder dat eGlobal Central bedrijf dit heeft uitgedrukt via schriftelijke toestemming. U mag ook niet creërenen/publiceren in uw eigen database waarin substantiële (bijvoorbeeld onze prijzen en productlijsten) onderdelen van deze website bevat, zonder schriftelijke toestemming eGlobal Central Vennootschap uitgedrukt te publiceren.


4.3 Deze site en de inhoud daarvan, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot, tekst, foto's, pictogrammen en alle andere afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Het kopiëren, reproduceren of aanpassing van een dergelijke elementen van deze site is auteursrechtelijk beschermd en gebruik voor commerciële doeleinden is ten strengste verboden, tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming is gegeven door eGlobal Central.


4.4 eGlobal Central respecteert het intellectuele eigendom van anderen. Als u van mening bent dat uw werk op een manier word gebruikt die een inbreuk op het auteursrecht vormt heeft gekopieerd, volg onze mededelingen en procedures voor het instellen van vorderingen inzake inbreuk op het auteursrecht.

5. Handelsmerken

5.1 Alle andere handelsmerken, die geen eigendom zijn van eGlobal Central die op deze website verschijnen, zijn van hun respectieve eigenaars, die al dan niet zijn aangesloten bij, verbonden met, of gesponsord door eGlobal Central.

6. Licentie voor toegang tot de website

6.1 Deze website en de webinhoud, waaronder maar niet beperkt tot, tekst, foto's, pictogrammen en alle andere afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Het kopiëren, reproduceren of aanpassing van een dergelijke auteursrechtelijk beschermde werken voor commerciële doeleinden is ten strengste verboden, tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend door eGlobal Central.


6.2 eGlobal Central verleent u een beperkte licentie voor toegang en persoonlijk gebruik van deze website, maar (anders dan pagina caching) niet te downloaden of te wijzigen, of een gedeelte ervan, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Vennootschap. Deze licentie heeft geen wederverkoop of commercieel gebruik van deze website of de inhoud ervan op te nemen; elke verzameling en het gebruik van een product aanbiedingen, beschrijvingen, of prijzen; afgeleid gebruik van deze website of inhoud ervan; of enig gebruik van data mining, robots of soortgelijke gegevens verzamelen en extractie gereedschappen.


6.3 U mag geen frame of framing technieken gebruiken om een ​​handelsmerk, logo, of andere merkgebonden informatie (inclusief afbeeldingen, tekst, pagina-indeling of vorm) van eGlobal Central zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming omsluiten. U mag geen meta-tags of andere "verborgen tekst" met behulp van namen of handelsmerken van eGlobal Central gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van eGlobal Central. Elk ongeautoriseerd gebruik beëindigt verleende de toestemming of licentie door eGlobal Central.

7. Gebruik van de site, egoblacentral.nl

7.1 Om de integriteit en betrouwbaarheid van de website te behouden kan er regelmatig onderhoud plaatsvinden. Dergelijke onderhoud kan het gebruik van de site beinvloeden, en kunnen de toegang tot de website onderbreken. We zullen ons best doen voor de beschikbaarheid van de website. Op grond van de eigenschappen van het internet, kan dit niet worden gegarandeerd. Ook kan uw toegang tot de website af en toe onderbroken of beperkt worden ten behoeve van reparaties, onderhoud of de implementatie van nieuwe faciliteiten of services.


7.2 Deze website mag niet worden gebruikt op een manier die veroorzaakt of dreigt te veroorzaken, de website, of de toegang ertoe te worden onderbroken, beschadigd of aangetast.


7.3 U begrijpt dat u zelf, en niet eglobaLcentral, verantwoordelijk bent voor alle elektronische communicatie en inhoud van uw computer naar ons is verzonden. Tevens moet u de website voor enige legale doeleinden gebruiken.


7.4 U stemt ermee in deze website niet te gebruiken voor frauduleuze doeleinden, of in verband met een strafbaar feit of andere onwettige activiteiten;


7.5 U stemt ermee in geen teksten of informatie versturen van enige materiaal dat illegaal, aanvallend, beledigend, onfatsoenlijk, lasterlijk, obsceen of dreigend is of in overtrading met het auteursrecht, handelsmerk, vertrouwen, privacy of enig ander recht; of anderszin schadelijk voor derden; of verwerpelijk; of die bestaat uit of bevat softwarevirussen, politieke campagnes, commerciële verzoek, kettingbrieven, massamailings of "spam"; tot ergernis, overlast of onnodige angst.

8. Uw Account

8.1 Indien u de website gebruikt, bent u zelf verantwoordelijk voor het bewaken van uw wachtwoord voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw account en wachtwoord en voor het beperken van de toegang tot uw computer om te voorkomen dat onbevoegde toegang tot uw account krijgt. Gaat u akkoord met de verantwoordelijkheid voor alle activiteiten die plaatsvinden binnen uw account of met uw wachtwoord. U moet alle nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw wachtwoord vertrouwelijk en veilig zal worden bewaard. Tevens moet u ons onmiddellijk op de hoogte stellen als u een reden heeft om te geloven dat uw wachtwoord door iemand anders is gebruikt, of als het wachtwoord is misbruikt, of op een onbevoegde manier gebruikt.
 
8.2 Zorg ervoor dat de gegevens die u ons verstrekt juist en volledig zijn. Tevens informeer ons onmiddellijk voor eventuele wijzigingen in de informatie die u heeft verstrekt bij het registreren. U kunt toegang krijgen tot het bijwerken van vele informatie die u aan ons heeft verstrekt in de 'Mijn account' gedeelte van de website of door ons op de hoogte te stellen.
 
8.3 eGlobal Central behoudt zich het recht om toegang tot de website te weigeren, accounts te beëindigen, inhoud verwijderen of bewerken of annuleren voor bestellingen in hun enige discretie. Als we een bestelling van uw account annuleren, zijn er geen kosten aan u verbonden.

9. Inhoud en Feedback van Gebruikers

9.1 Terwijl de informatie op deze site correct is kan het moment van de opname zijn. Er kunnen af en toe typefouten, onjuistheden of weglatingen aanwezig zijn met betrekking tot product beschrijvingen, prijzen en/of beschikbaarheid. We behouden het recht om eventuele fouten, onjuistheden of onzorgvuldigheidte corrigeren of ten allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of informatie te actualiseren op deze site (waaronder na indiening van uw bestelling). Deze site en de inhoud ervan worden aan u verstrekt op een "as is" en "als beschikbare" basis. Wij geven geen garanties of verklaringen, uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot deze site of de inhoud ervan.
 
9.2 Deze site en haar inhoud worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht, trade dress en/of andere intellectuele eigendomsrechten die zijn en blijven ten allen tijde in eigendom, beheer of in licentie gegeven door of aan ons. U hebt geen recht om te oefenen of te profiteren van deze rechten. U mag niet publiceren, uitzenden, verdelen, wijzigen, verkopen of deelnemen aan de verkoop in zijn geheel of gedeeltelijk, met betrekking tot de inhoud of verwante software van deze site.
 
9.3 We proberen de goederen op onze site correct en accuraat weer te geven. De werkelijke kleuren zullen afhankelijk zijn van de monitor waaruit u bekijkt. We kunnen niet garanderen dat de getoonde kleur precies hetzelfde is als het product dat u ontvangt na aankoop.
 
9.4 eGlobal Central toont duizenden producten te koop op de website en beoordelingen die door klanten zijn ingediend. Het is voor ons niet mogelijk om bewust van de inhoud te zijn voor elk opgenomen product voor de verkoop, of voor elke opmerking of beoordeling die wordt weergegeven. eGlobalcentral werkt op een "notice and takedown" basis. Als u denkt dat enige inhoud of geadverteerde verkoop op de website een lasterlijke verklaring bevat, gelieve ons onmiddellijk op de hoogte door het volgen van onze mededelingen en procedure voor het melden van lasterlijke inhoud. Zodra deze procedure is gevolgd, zal eGlobal Central alle redelijke inspanningen uitvoeren om de lasterlijke inhoud binnen een redelijke termijn te verwijderen.
 
9.5 Alle inhoud of ingediende materiaal die door u geplaatst zijn en tenzij wij anders aangeven, je verleent eGlobal Central en niet-exclusieve, royalty-vrije, eeuwigdurende, onherroepelijkeen volledig in sublicentie te geven recht te gebruiken, te reproduceren, wijzigen, aan te passen, publiceren, vertalen, demonteren, distribuerenen dergelijke inhoud over de hele wereld in alle media te geven. U verleent eGlobal Central het recht om de naam die u indient in verband met dergelijke materiaal, desgewenst gebruiken. U stemt ermee in om alle verdere handelingen die nodig zijn om een van de bovenstaande rechten, met inbegrip van de uitvoering van de akten en documenten af te zien uit te voeren, op verzoek van eGlobal Central.
 
9.6 U bezit of anderszins alle rechten op de inhoud die u plaatst op voorwaarde dat de controle op de datum van de inhoud of het materiaal voor is gelegd aan eGlobal Central: (I) de inhoud en het materiaal is juist; (II) het gebruik van de inhoud en het materiaal die u levert maakt geen inbreuk op enige toepasbare eGlobel Central beleid of richtlijnen overtreden en zal geen letsel aan een persoon of entiteit veroorzaken (inclusief de inhoud of materiaal is niet lasterlijk). U gaat met eGlobal Central ermee akkoord voor alle vorderingen van een derde partij tegen eGlobal Central of aan haar gelieerde ondernemingen, die voortvloeien uit of verband houden met een van deze voorwaarden.

 

10. Onze Contract

10.1 Uw contract is aangesloten bij eGlobal Central. Het contract zal op deze voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden, inbegrepen elke dergelijke bepalingen en voorwaarden die beweerde te worden opgenomen of door de koper toegepast. Geen voorwaarden die zijn opgenomen in de bevestiging van de bestelling, inkoop bestelling of ander document van de koper zal deel uitmaken van de overeenkomst.

10.2 Uw bestelling is een aanbod aan eGlobal Central om een ​​aankoop van het bestelde artikel ervan te maken. Nadat u een bestelling plaatst om goederen te kopen van eGlobal Central, sturen wij u een bevestiging per email met de gegevens van uw bestelling. Let alstublieft op! De bevestiging van uw bestelling bevestigt niet de aanvaarding van uw aanbod tot aankoop van de bestelde goederen. Acceptatie van uw bestelling en de voltooiing van het contract tussen u en ons zal plaatsvinden wanneer we de goederen hebben verzonden. U ontvangt een email ter bevestiging dat we de goederen zijn verzonden ("Dispatch Bevestiging E-mail"), tenzij we u hebben mede gedeeld dat we uw bestelling niet kunnen accepteren of u heeft de bestelling geannuleerd in overeenstemming met onze  Annulering en Retourbeleid.

10.3 Onder bepaalde omstandigheden die we niet kunnen controleren, terwijl wij uw betaling van uw bestelling kunnen hebben ontvangen, is het mogelijk dat we u op de hoogte moeten stellen dat wij uw bestelling niet kunnen accepteren of dat de bestelling is geannuleerd in overeenstemming met onze Annulering en terugkeerbeleid. Onder deze omstandigheden, zal uw betaling voor die opdracht dienovereenkomstig te worden terugbetaald.
 
10.4 Er kunnen zich soms fouten in de prijs bevinden op de website. Wij behouden ons het recht om uw bestelling niet te voldoen en uw bestelling te annuleren. U krijgt onder dergelijke omstandigheden van ons bericht of u verder wilt gaan met de bestelling tegen de juiste prijs.
 
10.5 Vertel ons wanneer u nog specifieke vragen heeft voordat u een bestelling plaatst. Voordat u verder gaat met uw aankoop, wordt de koper geacht onze Algemene Voorwaarden volledig te hebben gelezen, begrepen en geaccepteerd.

 

11. Productinformatie

11.1 Hoewel we proberen ervoor te zorgen dat de informatie van de producten op onze website juist is, kunnen we niet garanderen dat de productbeschrijving of andere inhoud op onze website 100% nauwkeurig, actueel of foutloos is.
 
11.2 Er kan een klein verschil optreden in de verpakking of op het materiaal in relatie tot de website.
 
11.3 Alle informatie over de producten op de website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Wij raden u aan niet alleen de informatie op onze website te vertrouwen.

11.4 Als u een product van eGlobal Central heeft ontvangen het blijkt niet zoals beschreven, uw enige remedie is om het te retourneren in een ongebruikte staat en in overeenstemming met onze Annulering en Retourbeleid.

12. Prijzen en Availiabilty

12.1 We tonen informatie over de beschikbaarheid van producten die door ons worden verkocht op de website, waaronder informatie op elk productpagina. Buiten het bereik van wat we zeggen op de pagina of op andere wijze op de website. Informatie over beschikbaarheid is altijd onder voorbehoud. We proberen de meeste producten op voorraad te houden ten alle tijden, maar als gevolg van onvoorziene omstandigheden, soms raakt de voorraad op. Als alle producten die u bestelt niet beschikbaar blijken te zijn, zullen wij u zo spoedig mogelijk op de hoogte houden via de email en het wordt niet in rekening gebracht. Houdt er u alstublieft rekening mee dat de verzendtijden geschatte tijden zijn. Het zijn geen gegarandeerde levertijden en dienen niet als zodanig te worden beschouwd.
 
12.2 We kunnen de prijs van een artikel niet bevestigen tot dat u uw bestelling heeft geplaatst. We doen on suiterste best om onze prijzen zo nauwkeurig mogelijk te maken,het kan zo zijn dat bij een kleine aantal van de goederen onjuiste prijzen worden weergegeven. Wees gerust, echter we controleren de prijzen als onderdeel van onze verzending procedures. Als de juiste prijs lager is dan de vermelde prijs, rekenen wij het lagere bedrag en versturen wij het product. Als de juiste prijs van het product hoger is dan de vermelde prijs, dan hebben wij de keuze. Wij geven u de mogelijkheid om uw bestelling te bevestigen tegen de juiste prijs of te annuleren dan ontvangt u een volledige terugbetaling. Tevens houden wij u op de hoogte van een dergelijke annulering. Indien u niet binnen de juiste aangewezen termijn de bestelling tegen de juiste prijs kan bevestigen, hebben wij het recht om uw bestelling te annuleren en ontvangt een volledige terugbetaling.

 

13. Betaling

13.1 Alle prijzen van goederen, coupons, levering en andere kosten op eglobalcentral.nl worden weergegeven in Euro’s.
 
13.2 Alle betalingen moeten volledig door ons zijn ontvangen voordat de goederen worden verzonden.
 
13.3 De koper is gerechtigd om de goederen te betalen via diverse betaalmethoden zie in eglobalcentral.nl. De voorwaarden zijn van toepassing op type van betaling, zoals opgenomen in de website van eGlobal Central, zijn van toepassing op het contract.
 
13.4 eGlobal Central accepteert diverse betaalmiddelen. Klik hier om de lijst van aanvaardbare betalingmiddelen te bekijken.

 

14. Levering

14.1 De goederen worden geleverd op het door de koper opgegeven adres.
 
14.2 De genoemde levertijden zijn slechts schattingen. eGlobal Central is niet aansprakelijk voor enige vertraging of verlies in de levering, direct dan wel indirect, economische winsten of verliezen anderszins, direct of gevolg voortvloeiend uit vertraging in de levering van de goederen, de vertraging bij levering is voor de koper geen reden om de overeenkomst te beeindigen of te ontbinden.
 
14.3 In geval van overmacht en andere onwillekeurige, onvoorziene en buitengewone omstandigheden zoals het weer, storingen door vuur, water en soortgelijke omstandigheden, mislukking van machines en apparatuur, stakingen en uitsluitingen, tekort aan materialen, energie, transport en douane controles veroorzaakt vertragingen in de levertijd, is eGlobal Central niet aansprakelijk voor dergelijke vertraging in de levering of enig verlies, direct danwel indirect, economische of verlies van winst of anderszins, direct of indirect voortvloeiend uit vertraging in de levering van de goederen.
 
14.4 Indien de koper nalaat de goederen in ontvangst te nemen, dan onverminderd de andere rechten of rechtsmiddelen beschikbaar onder eGlobal Central, behoudt eGlobal Central zich het recht de goederen tegen de beste verkrijgbare prijs verkopen (na aftrek van alle redelijke opslag en verkoopkosten) rekening aan de koper voor de overschot van de prijs onder het Contract mits de volledige prijs is betaald, of extra kosten voor de koper voor elk tekort onder de prijs onder het Contract; of het Contract beëindigen en schadevergoeding.

 

15. Annulering en Retourneren

15.1 Koper kan de bestelling annuleren wanneer deze nog in verwerking status is.
15.2 Na ontvangst van de goederen, kan de koper de bestelling nog annuleren overeenkomstig aan ons 30 Dagen Retourbeleid.

15.3 Lees onze Annulering en Retourbeleid, dat is van toepassing voor de producten die zijn aangeschaft bij eglobalcentral.nl.

 

16. Garantie

16.1 Bestelde producten worden gedekt door een garantieperiode van 12 tot 24 maanden door ons bedrij, behalve consumptie producten zoals batterijen (inclusief camera batterijen, RC speelgoed batterijen, mobiele telefoon batterijen, enz), fotopapier die niet onder garantie vallen.

16.2 De garantie van eGlobal Central, wanneer betaald, garandeerd dat het product werkt naar behoren volgens de eisen van de fabrikant gedurende de periode zoals vermeld in 16.1, vanaf de factuurdatum.

16.3 Neem a.u.b. onze garantie voorwaarden door, welke van toepassing zijn op producten die zijn aangeschaft op eglobalcentral.nl

 

17. Invoer, BTW- & douane

17.1 Om het internationale kopen proces te vereenvoudigen, kiest eGlobal Central ervoor de controles die uitgevoerd worden bij duane inklaring te behandelen. Bij het kopen van producten via eGlobal Central, geeft u eGlobal Central toestemming voor de regelingen bij de douane namens u voor de producten in uw bestelling. Invoeren van producten uit het buitenland kan een gedoe zijn voor het merendeel van onze klanten. Wij organiseren dit proces voor u. Wij bezorgen u de goederen tot aan uw deur door de snelle lokaal scheepvaartverkeer. De vermelde prijzen op onze website zijn de definitieve prijzen, door het te betalen zullen de goederen geleverd worden tot aan uw deur. Zonder verborgen kosten en douane vertraging.
 
17.2 Na 3 maanden ontvangst van de goederen zal eGlobal Central niet aansprakelijk zijn voor de invoerrechten en de bijbehorende kosten.

 

18. Schade en Beperking van Aansprakelijkheid

18.1 eGlobal Central aansprakelijkheid bij contract, onrechtmatige daad of anderszins voortvloeiend uit het voorwerp van het contract mag niet meer bedragen dan de totale waarde van de goederen geleverd onder de voorwaarden.
 
18.2 eGlobal Central is verantwoordelijk voor enig verlies dat u als gevolg van ons inbreuk op deze voorwaarde, de verliezen waren redelijkerwijs te verwachten voor zowel u en ons wanneer u bent begonnen met het gebruik van de website, of een contract voor de verkoop van goederen door ons aan u werd gevormd. We zullen niet aansprakelijk zijn voor enig bedrijf verlies (inclusief verlies van winst, inkomsten, overeenkomsten, voorziene besparingen, gegevens, goodwill of verspilde uitgaven) of enig ander indirecte of gevolgschade verlies die niet redelijkerwijs kan worden verwacht om u of ons wanneer u bent begonnen met het gebruik van de website of wanneer een contract voor de verkoop van goederen door ons aan u werd gevormd.
 
18.3 eGlobal Central en haar filialen zijn niet aansprakelijk voor schade, claims, verliezen, kosten of uitgaven van welke aard ook voorvloeiend uit uw gebruik van deze website of van elk medium van communicatie met eglobalcentral.nl, of van alle informatie, inhoud, materialen, producten, (inclusief software) of diensten opgenomen op of anderszins beschikbaar gesteld aan u via eglobalcentral.nl.

 

19. Toepasselijk Recht en Jurisdictie

19.1 Indien enig onderdeel van deze voorwaarden ongeldig of onuitvoerbaar wordt verklaard door een Rechtbank of andere bevoegde instantie, zal zo'n onderdeel worden afgescheiden van deze voorwaarden. Anders blijven zij volledig bindend en rechtsgeldig.
 
19.2 Door het bezoeken van deze website, gaat u akkoord met de wetten van Hong Kong Special Administrative Region, zonder inachtneming van de beginselen van het conflictrecht, zullen van toepassing zijn op deze gebruiksvoorwaarden en eventuele geschillen van welke aard die kunnen ontstaan, tussen u en eGlobal Central of haar verbonden ondernemingen.

 

20. Wijziging van Service of Voorwaarden

20.1 eGlobal Central behoudt zich het recht voor het wijzigen op de website, beleid en deze voorwaarden voor het gebruik & verkoop op elk moment. U bent verbonden aan het beleid van de voorwaarden voor het gebruik & verkoop op het moment dat u gebruikt maakt van de website of wanneer u producten bestelt, tenzij wijzigingen in het beleid of de voorwaarden vereist zijn door de wetgeving of overheidsinstantie (in dat geval is dit van toepassing op bestellingen die eerder door u zijn gemaakt). Als een van deze bepalingen ongeldig, nietig of om enige reden niet afdwingbaar wordt geacht, dan zal die bepaling scheidbaar worden geacht, zonder dat dit afbreuk doet aan de geldigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

 

21. Opheffing

21.1 Als u zich niet houdt aan deze voorwaarden en wij ondernemen geen actie, dan zijn wij nog steeds gerechtigd om aanspraak te maken op onze rechten en rechtsmiddelen in elke andere situatie waarbij u zich niet houdt aan deze voorwaarden.

 

22. Kinderen

22.1 eGlobal Central verkoopt geen producten aan personen onder de leeftijd van 18, hoewel wij kinderproducten aan volwassenen verkopen. Als u jonger bent dan 18 jaar bent, mag u alleen met de betrokkenheid van een ouder of voogd aankopen doen bij eGlobal Central.
 

23. Onze Details

23.1 Ons kantoor is gevestigd op het volgende adres*:
 
eGlobal Central NL
Total Apex Services Unit 1001, 10/F
Mira Place Tower A, 132 Nathan Road,
Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong
 
+85281990575**
 
*Voor alle vragen, stuur een email naar [email protected]
 
*Let op: Het bovenstaande kantooradres accepteert geen geretourneerde goederen.
**Houd er a.u.b. rekening mee dat dit nummer alleen bedoeld is voor administratieve en marketings doeleinden. Er zullen geen vragen over onze producten of uw bestelling worden behandeld.
 
 
Laden...
Even geduld...
Welcome! We have detected you are coming from Verenigde Staten, would you like to visit eGlobal Central US or continue?